Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Kursusbeskrivelse

Det er afgørende for vores ældre og andre med et plejebehov, at beskæftigede personale indenfor social- og sundhedsområdet er empatiske, omsorgsfulde. De skal være i stand til at varetage og håndtere hverdagsopgaver ud fra gældende retningslinjer og krav.  Kurset berører derfor en bred vifte af fysisk og mentalt stimulerende funktioner og opgaver i forhold til pleje af borgeren, herunder:

Personlig pleje og hygiejne
Forebyggelse af ensomhed gennem dialog og omsorg
Sygeplejeopgaver og medicingivning
Hverdagsrehabilitering
Basale sygepleje funktioner
Uddelegering af instruktion og information

Formål

Kursisten bliver i stand til at varetage basale sundheds- og sygeplejeopgaver på forskellige arbejdspladser såsom plejehjem og hospitaler. Kursisten kan efter deltagelse i kurset fungere som ufaglært social- og sundheds medhjælper med en grundlæggende forståelse for typen af opgaver og dialogen med mennesker på eksempelvis et plejehjem.

Kurset er relevant i forhold til vores målgruppe af ikke vestlige indvandrekvinder, der måske allerede har relevant erfaring fra omsorgsopgaver indenfor familien eller via deres kulturelle baggrund, hvor omsorg for ældre familiemedlemmer eller børn er eller har været en del af deres hverdag.

Hertil kommer at social- og omsorgssektoren har akut brug for mere personale  nu såvel som i fremtiden.

KHRS Academy tager ansvar