Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Kursusbeskrivelse

Deltageren bliver præsenteret for og opnår kendskab til anvendelse af udvalgte værnemidler.I løbet af kurset bliver deltageren præsenteret for forskellige typer af værnemidler, deres funktion og hvordan de beskytter brugeren. Der redegøres for hvilke arbejdsforhold forskellige typer af værnemidler er nødvendige og påkrævede for at beskytte brugeren bedst muligt, for på den måde at minimere risikoen for potentielle uheld og  skader.

Formål

Deltageren opnår praktisk og teoretisk viden og vil efter afsluttet forløb være klædt på til velovervejet at kunne træffe sikkerhedsmæssige beslutninger samt i praksis anvende værnemidler ud fra gældende anbefalinger.

KHRS Academy tager ansvar