Opstart af pilotprojekt: Opkvalificering via E-asylearn

Opstart af pilotprojekt med brug af E-asylearn

Den 1. juni er startskuddet på pilotprojektet, med test af vores læringsplatform E-asylearn ude i en række kommuner

 

Projektbeskrivelse pilotprojekt 1 – Opkvalificering via E-asylearn
Projektets overordnede formål er at styrke både ledige og beskæftigede borgeres kompetencer og basale færdigheder samt nøglemedarbejderes arbejde med målgruppen med henblik på at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet ved opkvalificering af målgruppen. Vores udgangspunkt er, at skridtet nærmere arbejdsmarkedet og en øget produktivitet hænger uløseligt sammen med styrkelse af basale færdigheder, gennem opkvalificering og uddannelse. Projektet bygger derfor på ambitionen om at udruste borgerne til at begå sig på det danske arbejdsmarked ud fra opstillede krav og forventninger, hvor motivation, udvikling og fastholdelse er nøgleord.

 

Projekts form:
Dette projekt er et pilotprojekt og er derfor meget afhængigt af jeres og kursisternes evaluering, da al data vil blive brugt til at revidering af projektets effekt og til identificering af udviklingspotentialer – altså hvad fungerer godt og hvor kan vi optimere i forhold til alle dele af eller faser af projektet.
I dette projekt er deltagelse for udvalgte kommuner omkostningsfrit. Den enkelte kommune kan have mellem 5-10 kursister med i opstartsfasen.
Der er ingen begrænsninger på antallet af tilmeldte kurser pr. kursist. Kursisten har adgang til kurset i 30 dage. Sluttestens varighed er 1 time.

 

Målgruppe:
Alle ledige og beskæftigede integrationsborgere med behov for opkvalificering samt kompetenceløft. Målgruppen kan være kontanthjælpsmodtagere, indvandrerkvinder, familiesammenførte og selvforsørgende. Der er IKKE krav til et bestemt niveau af danskuddannelse eller andet. Det er derfor vigtigt, at forløbet er individuelt tilrettelagt.
Projektets indsatsmodel og kerneelementer:
En nøgleperson fra KHRS Academy vil være den ansvarlige for projektets forløb. Nøglemedarbejdere fra deltagerkommunerne skal identificere og støtte de ledige eller beskæftigede borgere med behov for opkvalificering. En nøgleperson fra KHRS Academy understøtter og hjælper deltagerkommunerne med igangsættelse af opkvalificering ved brug af E-asylearn appen.

 

Projektets succeskriterier:
– Flere integrationsborgere styrker deres kompetence og kvalifikationer
– Styrkelse af basale færdigheder gennem opkvalificering
– Flere integrationsborgere udrustes til at begå sig på det danske arbejdsmarked
– Større motivation og udvikling for ledige og beskæftigede
– Fastholdelse for beskæftigede borgere
– Øge antallet af ledige eller beskæftigede der forbedrer deres basale færdigheder
– Øge antallet af ledige at de kommer i arbejde

 

Kriterier for deltagelse:
– Kendskab til målgruppen
– Deltagelse under opfølgningsmøder efter behov (to gange i løbet af projektperioden)
– Udfyldelse af spørgeskema (Varighed 3 min)

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vores samarbejdspartnere