E-asylearn

 

Gennem leg og iscenesættelser, skaber vi fælles succesoplevelser og positive relationer mellem borgere, virksomheder og øvrige interessenter.
E-asylearn er en vækstskabende og innovativ løsning forankret i en digital undervisningsplatform, hvilket er vores svar på udfordringer forbundet med at rekruttere, motivere, opkvalificere og fastholde integrationsborgere.

 

Formålet er at styrke læse, skrive- og regnekompetencer for integrationsborgere og på sigt at få målgruppen i beskæftigelse og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

E-asylearn

 

Gennem leg og iscenesættelser, skaber vi fælles succesoplevelser og positive relationer mellem borgere, virksomheder og øvrige interessenter.
E-asylearn er en vækstskabende og innovativ løsning forankret i en digital undervisningsplatform, hvilket er vores svar på udfordringer forbundet med at rekruttere, motivere, opkvalificere og fastholde integrationsborgere.

 

Formålet er at styrke læse, skrive- og regnekompetencer for integrationsborgere og på sigt at få målgruppen i beskæftigelse og fastholde dem på arbejdsmarkedet.

Kursister modtager undervisning via en storskærm

 

E-asylearn – digital læringsapp

 

Vores opfattelse er, at skridtet nærmere arbejdsmarkedet hænger uløseligt  sammen med opkvalificering, uddanelse og styrkelse af sproglige kompetencer. Vi har skabt en inkluderende online platform, der er tiltænkt en målgruppe, som ofte er sprogligt udfordret og har manglende uddannelseskompetencer. Udviklingen af platformen er båret af en ambition om at tænke socialt ansvar ind i de strategiske overvejelser og overordnede mål, som ligger til grund for projektet. I projektstyringen vil vi derfor aktivt forholde os til FN’s Agenda 2030.

 

Vi tilbyder 24 branchespecifikke kurser på dansk understøttet af følgende fremmedsprog:

 

• Ukrainsk

 

• Arabisk

 

• Tyrkisk

 

• Tigrinsk

 

• Somalisk

 

• Urdu

 

• Pashto

 

• Engelsk

 

• Svensk

 

• Norsk

 

 

 

Med E-asylearn er det muligt at modtage erhvervsrettet opkvalificerende undervisning, når og hvor det passer en.  Undervisningen understøttes af udvalgte modersmål, der gør indlæringen lettere.

 

FAQ og guide

 

Hvordan tilmelder jeg mig E-asylearn?

 

(Se link til guide ”Sådan tilmelder du dig E-asylearn”)

 

Hvilke sprog er kurserne understøttet på?

Kurserne understøttes på 11 forskellige sprog, herunder: Ukrainsk, pashto, urdu, svensk, norsk, dansk, tyrkisk, somalisk, engelsk, tigrinsk og arabisk.

Hvor mange kurser kan jeg tilmelde mig?

Pt. er der 21 kurser tilgængelige på E-asylearn læringsplatformen. Der er ingen begrænsning på, hvor mange kurser du må være tilmeldt ad gangen.

 

Hvor lang tid har jeg til at gennemføre hvert kursus?

Når du er tilmeldt et kursus, har du 30 dage til at gennemføre det.

 

Hvad koster det at tilmelde sig et kursus?

For deltagere i pilotprojektet er det under projektperioden GRATIS.
Priserne på de forskellige forløb og kursuspakker fremgår under ´FORLØB´.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål til kurserne eller tilmelding til kurserne?

Kontaktoplysninger på KHRS Academy
Vibevej 20,3. tv.
2400 København NV
Tlf.: +45 35 36 22 09
Mail: academy@khrs.dk

Hvem udsteder certifikater ved beståede kurser?

Det er KHRS Academy, der udsteder certifikater på de beståede kurser – undtagen Insta 800 og NIR.

 

Hvor kan kurserne i E-easylearn anvendes?

Kurserne er anvendelige i en række brancher indenfor bl.a. Hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen, køkken- og kantinedrift, samt sundheds- og omsorgssektoren.
Herudover er der også kurser som har en bredere anvendelighed, som kurset i arbejdsmarked og digitalisering er et eksempel på. Her introduceres kursisten til anvendelse af digitale platforme og hjælpemidler, der anvendes i Danmark, som for eksempel Nem ID/Mit ID, E boks, digital post, Sunhed.dk, Skat.dk, Jobnet.dk m.fl.

En mand holder en mobiltelefon frem foran sig og smiler

FUNKTIONER

 

Vi har integreret elementer fra gamification, som et pædagogisk værktøj og udviklet nogle udviklingsorienterede og lærerige spil, der skal understøtte kursistens aktive læring med afsæt i de brancherettede kurser.

 

Forholdet mellem pædagogik, kommunikation og teknologi er gennemtænkt og illustreret gennem vores læringsplatform. App’en er opbygget således, at den enkelte kursist efter en godkendelses- og placeringstest, der guider vedkommende til det passende niveau giver brugeren mulighed for at vælge ét fremmedsprog til at understøtte forståelsen af den danske undervisning . Vi har et skærpet fokus på lytteøvelser, hvilket oversættelsesfunktionen til modersmål muliggør.

 

 

Særligt værktøj til ordblinde:

 

For at styrke basale færdigheder blandt personer med ordblindhed og sikre indhold af pædagogisk og overskuelig karakter, er det naturligvis også muligt for kursister, der vælger dansk, at få den understøttende udtalefunktion med på dansk. Et andet hjælpeværktøj er ved opdeling af kurset i flere afsnit, hvilket udtalefunktionen er tilpasset efter. Dette gør undervisningsforløbet og app’en nemmere at navigere i for kursisterne.

 

 

♦  Highlight

 

Af hensyn til ordblinde kursister, oplæses den skrevne tekst på deres respektive modersmål.
Speakerfunktionen kører igennem teksten således, at kursisten kan
følge med i det rette tempo.

 

♦  Sektionsopdeling:

 

For at overskueliggøre undervisningsmaterialet og for at minimere forvirring i forbindelse med
oversættelsen, har vi valgt at opdele hvert kursus i sektioner. Dette er gjort for at
markere, hvor man er nået med speakerfunktionen i hvert afsnit.

 

♦  Repetition

 

Man har mulighed for at repetere undervisningsmaterialer og øvelser ubegrænset, indtil man når
sluttesten.

 

♦  Introduktionsvideo

 

I kursets indledende fase hjælpes kursisten med at skabe sig et overblik gennem en
introducerende video, der gør kursisten klarere på kursets formål, indhold og struktur.

 

♦  Instruktionsvideo

 

I forhold til formidlingen spiller det visuelle en afgørende rolle. Derfor er der under hvert kursus
instruktionsvideoer  med udvalgte medarbejdere fra KHRS, der viser
korrekt udførelse af øvelserne. Den diversitet som vores medarbejdere repræsenterer i videoerne er sandsynligvis også med til at skabe større samhørighed og genkendelighed hos kursistene.

 

♦ Guidevideo:

 

For at instruere kursisten under udførelsen af øvelser, spil og gennemgang af materiale, vil der under
hver ny sektion være en guidevideo.

 

♦  Multiplechoice:

 

Alle spørgsmålene er på dansk, men ved brug af oversættelsesfunktionen i appen, kan man få det oversat til sit modersmål. Der er en udtalefunktion integreret i multiple choice delen, hvor man lærer hvordan man udtaler ordet på dansk. Den integrerede oversættelsesfunktion, betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende danske udtalefunktion.

 

♦  Singlechoice:

 

Alle spørgsmålene er på dansk,  men ved hjælp af oversættelsesfunktion, kan man få spørgsmålene oversat til sit modersmål. En udtalefunktion er integreret i multiple choice delen, som lærer brugeren, hvordan man udtaler ordet på dansk.

 

♦  Puzzlewords:

 

Fagbegreber og ord der anvendes indenfor en specifik branche er oversat til modersmålet. Kursisten skal føre det valgte begreb op til det korrekte ord eller tilsvarende begreb på dansk og har fire valgmuligheder. Hvis kombinationen er rigtig, kan kursisten fortsætte. Ellers bedes kursisten gentage øvelsen til de rette kombinationer kommer på plads. Her er en ekstra funktion integreret, som betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

 

♦  Puzzlecards:

 

På samme måde som ved Puzzlewords, er der en visuel funktion integreret, hvilket hjælper
kursistens forståelse via billeder. og giver kursisten mulighed for at øge sin
forståelse af det danske sprog og udtalelse gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

 

Certificering og kvalitetssikring:

 

Alle kurser indebærer en afsluttende test uden hjælpemidler. Efter gennemførelse af hvert kursus udstedes et eller flere certifikater.

 

Applikationen understøtter alle velkendte og moderne browsere. Det nye website er således optimeret til både pc, mac og tablets, samt i phone og android telefoner:

 

Skrivebord:

 

• Microsoft Edge version 44.x

 

• Google Chrome version 79.x

 

• Mozilla Firefox version 72.x

 

• Safari 13.x

 

• Mobile enheder (telefoner og tablets)

 

• iOS 11 (native app) og frem

 

• Android (native app) 9 og frem

 

• Samsung Internet version 11.x (Android)

 

• Google Chrome version 79.x (Android & iOS)

 

• Safari 13.x (iOS)

Vores samarbejdspartnere