Styrk din fremtid med opkvalificering og læring

E-asylearn er en inkluderende læringsplatform, der har til formål at styrke både ledige og beskæftigede borgers kompetencer, samt udruste borgeren til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Vi er af den overbevisning, at man skal være tæt på arbejdsmarkedet, da det hænger sammen med styrkelse af basale færdigheder, gennem opkvalificering og/eller uddannelse.

Du kan læse meget mere om E-asylearn her.

 

 

Du kan også klikke på logoet og gå direkte til E-asylearns hjemmeside:

 

 

 

Vi tilbyder opkvalificering med understøttelse på fremmedsprog

 

Vi mener, alle skal have mulighed for uddannelse, men det kan være udfordrerende at lære og deltage i kurser foruden sproglige understøttelse.

 

Vores kursusmateriale er tilgængeligt på dansk, tysk, svensk og norsk.

 

Al kursusmateriale og tilhørende øvelser, er via. vores speakerfunktion understøttet på følgende sprog : arabisk, engelsk, norsk, pashto, somalisk, svensk, tigrinsk, tyrkisk, ukrainsk og urdu.

 

E-asylearn er først og fremmest rettet mod borgere, der ønsker opkvalificering, kompetenceløft eller fastholdelse.

 

E-asylearn henvender sig især til følgende målgrupper:

 

Integrationsborgere og tosprogede

Mennesker med ønske om opkvalificering og kompetenceløft. Disse borgere kan have lidt eller ingen forbindelse til arbejdsmarkedet og/eller forskellige barrierer.

 

Flygtninge

I det at der er mulighed for understøttelse på ukrainsk, er E-asylearn et oplagt redskab for ukrainske flygtninge, der ønsker at indgå på det danske arbejdsmarked.

 

Migranter med ønske om opkvalificering

Særligt EU-borgere med ønske om sæsonarbejde eller bosættelse i et andet EU-land i en kortere periode, såvel som udvekslingsstuderende, med ønske om et studiejob under deres ophold.

 

E-asylearn giver klare fordele…

 

–  Ubegrænset adgang til alle kurser i 30 dage.

–  Fleksibilitet; kursister kan lære hvor som helst, når som helst.

–  Kurser tilpasset alle faglige- og sproglige niveauer.

–  Kurser der er udbudt på dansk, tysk, svensk og norsk, understøttet på +10 sprog.

–  Uddannelse af høj kvalitet, der er direkte tilknyttet arbejdsmarkedet.

–  Videreudvikling og styrkelse af kompetencer samt færdigheder.

–  Ingen krav til holdstørrelse.

–  Passer alle platforme, inklusiv mobile app (ISO og Android) samt web (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox samt Safari).

 

       

 

 

For Arbejdsgiveren: Læringsoplevelser dine medarbejdere fortjener
E-asylearn sparer dig for besværet med at gætte hvilke kurser, dine medarbejdere har mest behov for. Som arbejdsgiver behøver du ikke undvære dine medarbejdere i den givne periode, hvor du normalt vil tilbyde dem et opkvalificeringskursus. Tilbyd i stedet dine medarbejdere løbende mulighed for at have E-asylearns opkvalificeringskurser lige ved hånden – hvor og hvornår det passer dem.

 

For Underviseren: Fokuser på dine kursisters læring
Med E-asylearn bliver det nemmere at fokusere på at lære, frem for at forklare, og tolke på hvert af kursisternes modersmål. E-asylearn kan bruges aktivt i din undervisning og inkluderer flere af dine kursister ved at tilbyde dem muligheden for at sidde selvstændigt med kurserne, med understøttelse på deres respektive modersmål.

 

For Kursisten: Styrk dine kompetencer med fagspecifik læring
Uddannelse og opkvalificering giver muligheden for konstant at styrke dine kompetencer og færdigheder. Hos KHRS Academy har vi fokus på dig som kursist, og arbejder altid ud fra synspunktet, at alle skal have mulighed for udvikling. E-asylearn giver dig muligheden for at styrke dig selv med den viden og de færdigheder, der er nødvendige for succes inden for dit valgte fagområde, gennem en række forskellige erhvervsorienteret kurser.

 

Priser

Du kan som enkeltperson blot købe én måneds adgang til alle kurser for 129,- kr./måneden.

 

Som jobcenter kan du yderligere få en 30-dages gratis prøveperiode.

 

Abonnementer er IKKE bindende og kan opsiges i udgangen af måneden.

 

Som ansvarlig fra både offentlig eller privat organisation har du mulighed for at sende dine medarbejdere på kursus med henblik på opkvalificering og fastholdelse. E-asylearn giver dine borgere, medarbejdere og/eller kursister muligheden for at tilgå alle kurser. Dette betyder, at I ikke behøver forholde jer til, hvilke kurser jeres kursister skal have adgang til. Hvis du dog arbejder aktivt som jobkonsulent med målgruppen af ledige borgere, ser vi det som den klare fordel, at borgeren i samspil med kurserne kan blive klogere på hvilket felt, der har stærkest potentiale for et muligt jobmatch.

 

E-asylearn licenspakker

 

Vi har fleksible priser tilpasset din virksomheds og dine medarbejderes behov. Derfor har vi sammensat fem forskellige licenspakker, der alle giver ubegrænset adgang til alle vores kurser.

 

Vælg din løsning og kom godt i gang med E-asylearn:

 

 

 

video-image play-icon

Vil du vide mere? Skriv dig op til vores nyhedsbrev

* Bare rolig. Du kan nemt afmelde når som helst uden besvær.

Kurser understøttet af borgerens modersmål

Vi tilbyder 14 branchespecifikke kurser på dansk, der alle er understøttet af 10 fremmedsprog igennem en talefunktion, der kan oplæse materialet. Materialet og talefunktionen understøtter:

 • Ukrainsk

  Ukrainsk

 • Ukrainsk

  Tigrinsk

 • Ukrainsk

  Somalisk

 • Ukrainsk

  Urdu

 • Ukrainsk

  Engelsk

 • Ukrainsk

  Svensk

 • Ukrainsk

  Norsk

 • Ukrainsk

  Tyrkisk

 • Ukrainsk

  Pashto

 • Ukrainsk

  Arabisk

 • Ukrainsk

  Tysk

Funktioner

Vi tror på engagementets kraft som et værktøj til læring, der vil holde kursisten motiveret gennem hele sin uddannelsesrejse. Med vores fastholdelsesstrategi, medvirker vi til at give borgeren større chancer for at beholde et job på længere sigt.

Vi tilbyder foreløbigt 14 online kurser, der alle har en branchespecifik tilgang. Det vil sige, at kursisten undervises inden for specifikke fagområder. Ved kursets afslutning, har kursisten mulighed for at få et certifikat. Du kan finde alle vores kurser samt kursusbeskrivelser her: https://e-asylearn.dk/online-courses.

Alle vores kurser har integreret elementer fra gamification. Gamification bliver brugt som et pædagogisk værktøj, hvor vi har udviklet udviklingsorienterede og lærerige øvelser, der har til formål at understøtte kursistens aktive læring med afsæt i brancherettede kurser. Vores udviklingsorienterede øvelser har til formål at styrke kursisternes engagement, fastholde deres motivation samt forkorte deres vej til arbejdsmarkedet. Vi har inkorporeret en blanding af multimedieelementer og interaktive øvelser designet til at gøre læring både effektiv og sjov ved at inddrage følgende spilformater i vores kurser:

–  Single choice

–  Multiple choice

–  Puzzle words

–  Puzzlecards

 

Vi har illustreret forholdet mellem pædagogik, kommunikation og teknologi gennem E-asylearn. E-asylearn er opbygget således, at kursisten efter en godkendelses- og placeringstest, bliver guidet til det passende læringsniveau. Dertil har kursisten mulighed for at vælge ét fremmedsprog til at understøtte forståelsen af den danske undervisning.

Særligt værktøj til ordblinde

For at styrke basale færdigheder blandt personer med ordblindhed og sikre indhold af pædagogisk og overskuelig karakter, er det naturligvis også muligt for kursister, der vælger dansk at få den understøttende udtalefunktion med på dansk. Et andet hjælpeværktøj er ved opdeling af kurset i flere afsnit, hvilket udtalefunktionen er tilpasset efter. Dette gør undervisningsforløbet og app’en nemmere at navigere i, for kursisterne.

feature-image
feature-image

Highlight

Af hensyn til ordblinde kursister, oplæses den skrevne tekst på deres respektive modersmål. Speakerfunktionen kører igennem teksten således, at kursisten kan følge med i det rette tempo.

Sektionsopdeling

For at overskueliggøre undervisningsmaterialet og for at minimere forvirring i forbindelse med oversættelsen, har vi valgt at opdele hvert kursus i sektioner. Dette er gjort for at markere, hvor man er nået med speakerfunktionen i hvert afsnit.

feature-image
feature-image

Repetition

Man har mulighed for at repetere undervisningsmaterialer og øvelser ubegrænset, indtil man når sluttesten.

Introduktionsvideo

I kursets indledende fase, hjælpes kursisten med at skabe sig et overblik gennem en introducerende video, der gør kursisten klarere på kursets formål, indhold og struktur.

feature-image
feature-image

Instruktionsvideo

I forhold til formidlingen spiller det visuelle en afgørende rolle. Derfor er der under hvert kursus instruktionsvideoer med udvalgte medarbejdere fra KHRS, der viser korrekt udførelse af øvelserne. Den diversitet som vores
medarbejdere repræsenterer i videoerne er sandsynligvis også med til at skabe større samhørighed og genkendelighed hos kursistene.

Guidevideo

For at instruere kursisten under udførelsen af øvelser, spil og gennemgang af materiale, vil der under hver ny sektion være en guidevideo.

feature-image
feature-image

Multiple Choice

Alle spørgsmålene er på dansk, men ved brug af oversættelsesfunktionen i appen, kan man få det oversat til sit modersmål. Der er en udtalefunktion integreret i multiple choice delen, hvor man lærer hvordan man udtaler ordet på dansk. Den integrerede oversættelsesfunktion, betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende danske udtalefunktion.

Singlechoice

Alle spørgsmålene er på dansk, men ved hjælp af oversættelsesfunktion, kan man få spørgsmålene oversat til sit modersmål. En udtalefunktion er integreret i multiple choice delen, som lærer brugeren, hvordan man udtaler ordet på dansk.

Puzzle Words

Fagbegreber og ord, der anvendes indenfor en specifik branche er oversat til modersmålet. Kursisten skal føre det valgte begreb op til det korrekte ord eller tilsvarende begreb på dansk og har fire valgmuligheder. Hvis kombinationen er rigtig, kan kursisten fortsætte. Ellers bedes kursisten gentage øvelsen til de rette kombinationer kommer på plads. Her er en ekstra funktion integreret, som betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

Puzzlecards

På samme måde som ved Puzzlewords, er der en visuel funktion integreret, hvilket hjælper kursistens forståelse via billeder og giver kursisten mulighed for at øge sin forståelse af det danske sprog og udtalelse gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

feature-image

FAQ

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål‍ nedenfor. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har øvrige spørgsmål.

Se videoerne ovenfor for hvordan du tilmelder dig.

Kurserne er på dansk og understøttes på 11 forskellige sprog: arabisk, engelsk, norsk, pashto, somalisk, svensk, tigrinsk, tyrkisk, tysk, ukrainsk og urdu.

For nuværende, er der 14 kurser tilgængelige på E-asylearn læringsplatformen. Der er ingen begrænsning på, hvor mange kurser du må være tilmeldt ad gangen.

Når du er tilmeldt et kursus, har du 30 dage til at gennemføre det.

Kurserne er opdelt i tre dele.

1. Undervisningsmateriale, hvor kursisten introduceres til emnerne i kurserne, samt vigtige informationer, som kursisterne skal lære for at kunne bestå kurset. Sådanne informationer kunne eksempelvis være hvilke temperaturer, der er nødvendige for at varmebehandle eller nedkøle fødevarer eller hvilke hygiejnetiltag, der er nødvendige for at undgå spredning af bakterier.

2. Øvelser, der skal hjælpe kursisten med at forstå og indlære indholdet af kurset. Alle øvelser har en oversættelsenfunktion, hvor teksten eller ordene kan blive læst op på dansk. Der er følgende fire typer af øvelser:

Puzzle Image, hvor kursisten skal lære, ved at parre billeder med de rigtige sætninger eller ord.

Puzzle Text, hvor de danske ord eller sætninger skal parres med tilsvarende ord eller sætninger på det sprog, som kursisten har valgt.

Single Choice, hvor kursisten skal svare ja eller nej til specifikke spørgsmål.

Multiple Choice, hvor kursisten skal svare på specifikke spørgsmål ud fra tre valgmuligheder.

3. Den afsluttende test er en form for afsluttende eksamen, hvor kursisten skal besvare en række spørgsmål, der tester kursistens viden om indholdet eller emnerne for kurset. Testen er opbygget af de førnævnte 4 typer af øvelser. Kursisten har 60 minutter til at afslutte testen. Ved beståelse af kurset, er det muligt at få udstedt et certifikat som bevis for at kursisten har bestået kurset.

Fuld adgang til alle kurser koster 129,- kroner om måneden.

 

Kontaktoplysninger på KHRS Academy:
Vibevej 20, 3. tv.
2400 København NV
Tlf.: +45 35 36 22 09
Mail: academy@khrs.dk

 

mobile-app