Styrk dit potentiale med E-asylearn

E-asylearn er en e-learning platform, der tilbyder mere end 24 jobrettede kurser på flere forskellige sprog. Vi har skabt en brugervenlig platform, der opkvalificerer til adskillige brancher ved at bruge pædagogiske elementer og gamification, der fremmer læringen hos kursisten. E-asylearn har et både nemt forståeligt skriftligt og visuelt materiale, der sikrer, at kursisten opnår det fulde udbytte og succes. Dette er også med til at styrke kursistens danskkundskaber.

 

For at gøre det lettere at vurdere, hvor brugerne af E-asylearn skal indplaceres i forhold til uddannelsesniveau og estimeret tidsforbrug på de enkelte kurser i E-asylearn, har vi valgt at lave følgende niveauopdeling. Denne niveauopdeling samt et estimeret tidsforbrug vil fremgå nedenfor beskrivelsen af hvert kursus.

 

Niveau 1: Analfabetisme eller begrænset skolegang ( op til 7 års skolegang) evt. sprogbarrierer
Niveau 2: Folkeskolens grunduddannelse  (9 års skolegang) eller en ungdomsuddannelse, dvs. Erhvervsuddannelse, Faguddannelse og EUX eller Gymnasial uddannelse, som typisk varer 3 år, som hhx, htx, stx eller en 2-årig HF. Taler muligvis engelsk
Niveau 3: Kort, mellemlang eller lang videregående uddannelser, er uddannelser, der typisk bygger videre på en studieforberedende ungdomsuddannelse, dvs. gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. De har en varighed på henholdsvis 2 år, 3-4,5 år eller 5-6 år

 

 Alle kurser giver en grundig indføring og opkvalificering til bestemte jobfunktioner, hvilket øger muligheden for at komme i beskæftigelse.

 

 

 

APP store:                      Google Play:

 

   

video-image play-icon

Vil du vide mere? Skriv dig op til vores nyhedsbrev

* Bare rolig. Du kan nemt afmelde når som helst uden besvær.

Jobrettede kurser på flere sprog

Vi tilbyder 24 branchespecifikke kurser på dansk understøttet af følgende fremmedsprog:

 • Ukrainsk

  Ukrainsk

 • Ukrainsk

  Tigrinsk

 • Ukrainsk

  Somalisk

 • Ukrainsk

  Urdu

 • Ukrainsk

  Engelsk

 • Ukrainsk

  Svensk

 • Ukrainsk

  Norsk

 • Ukrainsk

  Tyrkisk

 • Ukrainsk

  Pashto

 • Ukrainsk

  Arabisk

Funktioner

 

Vi har integreret elementer fra gamification, som et pædagogisk værktøj og udviklet nogle udviklingsorienterede og lærerige spil, der skal understøtte kursistens aktive læring med afsæt i de brancherettede kurser.

Forholdet mellem pædagogik, kommunikation og teknologi er gennemtænkt og illustreret gennem vores læringsplatform. App’en er opbygget således, at den enkelte kursist efter en godkendelses- og placeringstest, der guider vedkommende
til det passende niveau giver brugeren mulighed for at vælge ét fremmedsprog til at understøtte forståelsen af den danske undervisning . Vi har et skærpet fokus på lytteøvelser, hvilket oversættelsesfunktionen til modersmål muliggør.

E-asylearn beskrivelse

Særligt værktøj til ordblinde

For at styrke basale færdigheder blandt personer med ordblindhed og sikre indhold af pædagogisk og overskuelig karakter, er det naturligvis også muligt for kursister, der vælger dansk, at få den understøttende udtalefunktion med på dansk. Et andet hjælpeværktøj er ved opdeling af kurset i flere afsnit, hvilket udtalefunktionen er tilpasset efter. Dette gør undervisningsforløbet og app’en nemmere at navigere i for kursisterne.

feature-image
feature-image

Highlight

Af hensyn til ordblinde kursister, oplæses den skrevne tekst på deres respektive modersmål. Speakerfunktionen kører igennem teksten således, at kursisten kan følge med i det rette tempo.

Sektionsopdeling

For at overskueliggøre undervisningsmaterialet og for at minimere forvirring i forbindelse med oversættelsen, har vi valgt at opdele hvert kursus i sektioner. Dette er gjort for at markere, hvor man er nået med speakerfunktionen i hvert afsnit.

feature-image
feature-image

Repetition

Man har mulighed for at repetere undervisningsmaterialer og øvelser ubegrænset, indtil man når sluttesten.

Introduktionsvideo

I kursets indledende fase hjælpes kursisten med at skabe sig et overblik gennem en introducerende video, der gør kursisten klarere på kursets formål, indhold og struktur.

feature-image
feature-image

Instruktionsvideo

I forhold til formidlingen spiller det visuelle en afgørende rolle. Derfor er der under hvert kursus instruktionsvideoer med udvalgte medarbejdere fra KHRS, der viser korrekt udførelse af øvelserne. Den diversitet som vores
medarbejdere repræsenterer i videoerne er sandsynligvis også med til at skabe større samhørighed og genkendelighed hos kursistene.

Guidevideo

For at instruere kursisten under udførelsen af øvelser, spil og gennemgang af materiale, vil der under hver ny sektion være en guidevideo.

feature-image
feature-image

Multiple Choice

Alle spørgsmålene er på dansk, men ved brug af oversættelsesfunktionen i appen, kan man få det oversat til sit modersmål. Der er en udtalefunktion integreret i multiple choice delen, hvor man lærer hvordan man udtaler ordet på dansk. Den integrerede oversættelsesfunktion, betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende danske udtalefunktion.

Singlechoice

Alle spørgsmålene er på dansk, men ved hjælp af oversættelsesfunktion, kan man få spørgsmålene oversat til sit modersmål. En udtalefunktion er integreret i multiple choice delen, som lærer brugeren, hvordan man udtaler ordet på dansk.

Puzzle Words

Fagbegreber og ord der anvendes indenfor en specifik branche er oversat til modersmålet. Kursisten skal føre det valgte begreb op til det korrekte ord eller tilsvarende begreb på dansk og har fire valgmuligheder. Hvis kombinationen er rigtig, kan kursisten fortsætte. Ellers bedes kursisten gentage øvelsen til de rette kombinationer kommer på plads. Her er en ekstra funktion integreret, som betyder, at kursisten både forstår ordet ud fra oversættelsen til modersmålet og styrker sin forståelse af det danske sprog og udtale gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

Puzzlecards

På samme måde som ved Puzzlewords, er der en visuel funktion integreret, hvilket hjælper kursistens forståelse via billeder. og giver kursisten mulighed for at øge sin forståelse af det danske sprog og udtalelse gennem den understøttende udtalefunktion på dansk.

feature-image

FAQ

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål‍ nedenfor. Du er velkommen til at kontakte os hvis du har øvrige spørgsmål.

Se videoerne ovenfor for hvordan du tilmelder dig.

Kurserne understøttes på 11 forskellige sprog, herunder: Ukrainsk, pashto, urdu, svensk, norsk, dansk, tyrkisk, somalisk, engelsk, tigrinsk og arabisk.

Pt. er der 21 kurser tilgængelige på E-asylearn læringsplatformen. Der er ingen begrænsning på, hvor mange kurser du må være tilmeldt ad gangen.

Når du er tilmeldt et kursus, har du 30 dage til at gennemføre det.

Kurserne er opdelt i tre dele. Undervisningsmateriale, hvor kursisten introduceres til emnerne i kurserne, samt vigtige informationer, som kursisterne skal lære for at kunne bestå kurset. Sådanne informationer kunne eksempel være hvilke temperaturer, der er nødvendige for at varmebehandle eller nedkøle fødevarer eller hvilke hygiejnetiltag, der er nødvendige for at undgå spredning af bakterier.

Der er følgende fire typer af øvelser:
• Puzzle Image, hvor kursisten skal lære ved at parre billeder med de rigtige sætninger eller ord. Her er der også en oversættelsesfunktion, hvor teksten eller ordene bliver læst op på dansk.

• Puzzle Text, hvor de danske ord eller sætninger skal parres med tilsvarende ord eller sætninger på det sprog, som kursisten har valgt. Her er det også muligt at få de relevante ord eller sætninger læst op på dansk.

• Single Choice, hvor kursisten skal svare ja eller nej til specifikke spørgsmål. Her er det også muligt at få læst spørgsmålene op på dansk.

• Multiple Choice, hvor kursisten skal svare på specifikke spørgsmål ud fra tre valgmuligheder. Her kan kursisten også vælge at få læst spørgsmålene op på dansk.

Den afsluttende test er en form for afsluttende eksamen, hvor kursisten skal besvare en række spørgsmål, der tester kursistens viden om indholdet eller emnerne for kurset. Testen er opbygget som en kombination af de 4 typer af øvelser, som er nævnt ovenfor. Når kursisten påbegynder den afsluttende test, har kursisten 60 minutter til at afslutte testen. Ved beståelse af kurset, er det muligt at få udstedt et certifikat som bevis for at kursisten har bestået kurset.

Fuld adgang til alle kurser koster 129 kroner om måneden.

 

Kontaktoplysninger på KHRS Academy Vibevej 20,3. tv. 2400 København NV
Tlf.: +45 35 36 22 09
Mail: academy@khrs.dk

 

mobile-app

Download vores app i App Store og Google Play

Download vores app til Android eller iPhone - så har du dine online kurser i lommen og kan altid tilgå det kursus du er i gang med.

play-store app-store