Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Grundlæggende rengøringshygiejne

Kursisten kan udføre og varetage daglig rengøring og får en mere indgående forståelse for potentielle veje til smittespredning og hvordan dette forebygges gennem hygiejniske hensyn.

Kurset har relevans i forhold til de fleste af vores kursister, hvad enten de satser på et job indenfor rengøring, køkken eller inden for housekeeping eller lign.

Kursusbeskrivelse

Deltageren får et grundkendskab til bakterier, smittefarer og konsekvenser forbundet med henholdsvis gode og dårlige hygiejniske forhold. Deltageren vil efter endt forløb formå at skabe og opretholde gode hygiejniske forhold og tage forbehold for dette i sit daglige arbejde. Derudover vil der være en introduktion til redskaber samt håndtering af disse, som lever op til servicebranchens hygiejnekrav og hygiejnestandarder. Deltageren bliver desuden introduceret til egenkontrol og til procedurer vedrørende dette.

KHRS Academy takes responsibility