Forløb

Vores mål er at give en oplevelse af indlevelse, energi og entusiasme. Vores forhåbning er at ved at plante et frø hos den enkelte borger, vil dette føre til at inspirationen og motivationen vokser hos deltagerne i vores forløb.

Forløb

Vores mål er at give en oplevelse af indlevelse, energi og entusiasme. Vores forhåbning er at ved at plante et frø hos den enkelte borger, vil dette føre til at inspirationen og motivationen vokser hos deltagerne i vores forløb.

Vores grundlæggende syn er, at integration på arbejdsmarkedet hænger uløseligt sammen med uddannelse, hvorfor uddannelse netop er en afgørende integrations- og beskæftigelsesfremmende faktor for ledige borgere. Udgangspunktet er, at borgerne med de rette opkvalificeringsværktøjer kan blive til stor nytte for samfundet og arbejdsmarkedet. Med vores perspektiv som privat arbejdsgiver med en stærk relation til det offentlige formår vi både at identificere styrker og svagheder ved virksomhedsrettede indsatser vi er en del af. I vores forløb er det vigtig, at borgerne bliver inddraget og er aktive deltagere. Herudover er det vigtigt for os, at borgerne føler, at de er del af et meningsfuldt forløb hos os.

For borgere
LÆS MERE
For virksomheder
LÆS MERE

KHRS Academy tager ansvar