Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, urdu og somalisk.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, urdu og somalisk.

Rengøringshygiejne

Hygiejne er for mange en integreret del af hverdagen. Hygiejne bliver dog tit forvekslet med renhed og dermed forsimplet. Hygiejne er først og fremmest bevidstheden om hygiejnen, og hvordan smitteformer udgør en risiko. Kurset i almen hygiejne omfatter bakteriespredning, udvikling af disse, samt de forskellige former for smitte. Her lægges vægt på desinficering af overflader og at anvende godkendte desinfektionsmidler.

Derudover, vil der være en introduktion til redskaber samt håndtering af disse, som lever op til servicebranchens hygiejnekrav og hygiejnestandarder. Deltageren bliver desuden introduceret til egenkontrol og til procedurer vedrørende dette.


Kurset indeholder:

Single choice: 29 øvelser
Multiple choice: 16 øvelser
Puslespil med tekst:23 øvelser
Puslespil med billeder: 18 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1:  2 dage
Niveau 2: 1/2 dag
Niveau 3: 1/2 dag

Formål

Deltageren vil efter endt forløb have opnået viden om hvorfor hygiejne er vigtig, for at forhindre bakterie og smittespredning og hvad en god hygiejnestandard indebærer, samt få kendskab til eksempelvis fødevarestyrelsens regulativer, herunder regler for egenkontrol og korrekt håndtering af fødevarer.

 

Vores samarbejdspartnere