Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en værdiskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, tigrinya, ukrainsk og urdu.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en værdiskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, tigrinya, ukrainsk og urdu.

COVID-19 RENGØRINGSHYGIEJNE

COVID-19 rengøringshygiejne giver dig en grundlæggende indsigt i hvilke retningslinjer, du skal forholde dig til for at undgå smittespredning.

Du får en basisviden om mikroorganismer

Udførelsen af den daglige rengøring,

Personlig hygiejne

Formål

Kursisten får en basis viden om hygiejne og smittefare, som vil medføre en sikker og tryg arbejdsplads med forbedret hygiejne.

Kurset er relevant i forhold til vores målgruppe af kursister, da det er rengøringsopgaver de hurtigt vil kunne varetage ude i en virksomhed eller på en offentligt arbejdsplads.

Behovet for ekstra covid 19 rengøring har været stort under hele epidemien. Men selvom epidemien på et tidspunkt ophører, skønnes der stadig at være et behov for covid 19 rengøringsopgaver fremover. Mange virksomheder og offentlige institutioner og arbejdspladser har indset vigtigheden og nødvendigheden af en grundigere rengøring, for at undgå smittespredning på arbejdpladsen.

KHRS Academy tager ansvar