Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, kurmanji, swahili og urdu.

Insta 800

Insta 800 er en standard, der anvendes til at fastlægge og sikre kvaliteten af rengøring
Standarden bruges til at vurdere rengøringskvalitet og planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag. Der er 5 kvalitetsniveauer, hvor 1 er det laveste og 5 er det højeste – på den måde mindskes risikoen for misforståelser på rengøringsområdet.

Formål

Kursisten lærer at udføre og planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag og stifter kendskab til kvalitetsstandarders opbygning.

Kursisten lærer om hvilke typer af snavs, der kan findes i et lokale, om forskellige typer af overflader, objekter og områders tilgængelighed. Kursets formål er også at kursisten lærer at vurdere et lokale og forstår at planlægge og prioritere i rengøringsopgaverne, således at lokalet ved endt rengøring lever op til den aftalte rengøringsstandard.

Kursisten opnår efter endt kursus en certificering i denne rengøringsstandard, og lærer hvad de 5 kvalitetsstandarder indebærer.

Kurset har relevans i forhold til den service vi yder på  fire og femstjernede hoteller, der har en forventning om at vi leverer en høj rengøringsstandard og overholder de aftaler om rengøring vi har indgået med vores kunder.

KHRS Academy tager ansvar