Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Insta 800

Insta 800 er en standard, der anvendes til at fastlægge og sikre kvaliteten af rengøring.
Standarden bruges til at vurdere rengøringskvalitet og planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag. Der er 5 kvalitetsniveauer, hvor 1 er det laveste og 5 er det højeste – på den måde mindskes risikoen for misforståelser på rengøringsområdet.

Kurset indeholder

Øvelser og puslespil 
Puslespil med tekst 11 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 1-5 dage
Niveau 2: 2-3 dage
Niveau 3:  1-2 dage

 

Formål

Kursisten lærer at udføre og planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag og stifter kendskab til kvalitetsstandarders opbygning.

Kursisten lærer om hvilke typer af snavs, der kan findes i et lokale, om forskellige typer af overflader, objekter og områders tilgængelighed. Kursets formål er også, at kursisten lærer at vurdere et lokale og forstår at planlægge og prioritere i rengøringsopgaverne således, at lokalet ved endt rengøring lever op til den aftalte rengøringsstandard.

Kursisten opnår efter endt kursus en certificering i denne rengøringsstandard, og lærer hvad de 5 kvalitetsstandarder indebærer.

Efter afslutningen af kurset forventes det, at kursisten er i stand til at:

 • Læse og forstå forskellige typer af rengøringsplaner
 • Udføre en rationel arbejdsgang i det daglige og ugentlige arbejde i både enkelte lokaler og større områder
 • Vurdere om kvalitetskravene overholdes
 • Korrigere eget arbejde ud fra resultat af rengøringskontrol

I forhold til planlægning og udførelse af rengøringsarbejdet lægges der vægt på, at kursisten har en forståelse af:

 • Den ønskede kvalitet
 • Aftalegrundlaget
 • Den tildelte tid
 • Fordelingen af arbejdet i:
  • Det daglige rengøringsarbejde
  • Det ugentlige rengøringsarbejde
  • Det periodiske rengøringsarbejde

Kurset har relevans i forhold til den service vi yder på fire- og femstjernede hoteller, der har en forventning om, at vi leverer en høj rengøringsstandard og overholder de aftaler om rengøring vi har indgået med vores kunder.

Vores samarbejdspartnere