Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdsmiljø dækker grundlæggende over de påvirkelige faktorer, der hersker inden for en given arbejdsplads. Her kan der være tale om biologiske, fysiske, psykiske og sociale faktorer, som alle udgør trivslen på såvel individ som på kollektivt niveau. Deltageren bekendtgøres med lov om arbejdsmiljø § 1, hvor det understreges, at arbejdsmiljøet skal følge samfundsudviklingen i henhold til det sociale og teknologiske aspekt. Af den årsag vil kurset formidle arbejdsmiljø i overensstemmelse og i tæt samarbejde med gældende lovgivning samt Arbejdstilsynet.

 

Kurset inderholder

Single choice 29 øvelser
Multi choice 30 øvelser
Puslespil med billeder 14 øvelser
Puslespil med tekst 46 øvelser

Anslået tidsforbrug:

Niveau 1: 2 dage
Niveau 2: 1 dag
Niveau 3: 1/2dag

 

Formål

Udover, at kursisten introduceres til lov om arbejdsmiljø og de formaliteter og regler knyttet hertil, kvalificeres kursisten til at varetage opgaver, relaterende til arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

For os er det vigtigt, at kursisten får en ide om hvad et godt arbejdsmiljø indebærer. Dette omhandler bl.a. sikkerhedsmæssige aspekter, så medarbejderne kan gå trygt på arbejde uden at frygte ulykker og forebygge skader og nedslidning. Kurset omhandler således hvordan man undgår arbejdsulykker, ved f.eks. korrekt brug af værnemidler og håndtering af rengøringsmidler og kemikalier, samt vigtigheden af, at medarbejderen får den fornødne oplæring og instruktion. Kurset handler også om medarbejdernes daglige trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Denne del har et større og vigtigere fokus i dag, hvor nogle arbejdspladser gør meget for at forhindre mobning, diskrimination eller sexchikane på arbejdspladsen, ved at udarbejde f.eks. en anti-mobbepolitik.

For os er det vigtigt, at vores kursister får en forståelse af, at det at have regler for et godt arbejdsmiljø er en integreret og vigtig del af en dansk arbejdsplads og den danske arbejdsmarkedsmodel. Derfor har de fleste danske arbejdspladser også en medarbejdervalgt tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant, ligesom de større arbejdspladser har et arbejdsmiljøudvalg.

For de fleste danske lønmodtagere er dette noget man kender til og opfatter som en naturlig del af hverdagen på en arbejdsplads.

Dette er ikke en selvfølge blandt de kursister med ikke-vestlig indvandrebaggrund, der mangler arbejdserfaring og har intet eller et meget lille kendskab til, hvordan det danske arbejdmarked fungerer. Derfor er kurset relevant i forhold til vores målgruppe af kursister.

Vores samarbejdspartnere