For virksomheder

For at sikre og evaluere borgerens progression vil der være systematisk og håndholdt opfølgning både under borgerens aktivitetsforløb samt efter borgerens opstart på arbejdspladsen.

For virksomheder

For at sikre og evaluere borgerens progression vil der være systematisk og håndholdt opfølgning både under borgerens aktivitetsforløb samt efter borgerens opstart på arbejdspladsen.

Hvorfor tage et socialt ansvar

Vi hjælper gerne andre virksomheder, som vil være med til at tage et socialt ansvar, men som ikke har erfaring med dette. Efter borgerens ansættelse, vil vi stå til rådighed under ansættelsen og hjælpe med at løse eksisterende eller eventuelt opståede problematikker, konflikter, misforståelser eller udfordringer, som står i vejen for fastholdelse af borgeren. Vi vil fungere som et bindeled og arbejde løsnings- og udviklingsorienteret med henblik på at hjælpe borgeren på rette vej. Vores fastholdelsesindsatser vil tage udgangspunkt i vores viden om og erfaringer med integrationsborgere og tosprogedes integration på det danske arbejdsmarked.

 

Borgeren bliver oplært teoretisk og praktisk i de regler, krav og forventninger, som virksomheder stiller til deres medarbejdere. Beskæftigelsesindsatsen skal styrke dem personligt og fagligt til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Placering af borgeren inden for branchen sker med afsæt i en forventningsafstemning under den indledende kompetenceafklaringssamtale.

 

Fordelene ved løbende opfølgningssamtaler er, at de eventuelle problemer eller udfordringer borgeren måtte have i begyndelsen af en ansættelse kan blive afdækket og løst. Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil synliggøre for virksomheden, hvilke fordele og ressourcer virksomheden får, ved at ansætte en ny medarbejder.

 

Selvom det måske kræver en ekstra indsats i starten at ansætte en medarbejder med ikke-vestlig baggrund, er det vores egen erfaring, at dem vi ansætter i KHRS eller hos vores samarbejdspartnere ofte ender med at blive stabile og trofaste medarbejdere, der er ansat i en længere årrække.

 

 

Hurtig og effektiv opkvalificering af integrationsborgere

Vores opkvalificering af nye medarbejdere via vores læringsplatform E-asylearn, er typisk et forløb af kortere varighed fra 2-12 uger, afhængig af borgerens tidligere erfaringer, kvalifikationer og ressourcer. Det betyder, at virksomhederne hurtigt vil kunne få gavn af nye medarbejdere eller få opkvalificeret  eksisterende medarbejdere inden for en kort periode.

 

Ofte er vores forløb en kombination af teoretisk opkvalificering og praktisk oplæring ude i virksomheden. Derfor vil virksomheden ved ansættelse af nye medarbejdere ofte allerede have lært deres kommende medarbejder at kende i en forudgående virksomhedspraktik.

 

Fordelene ved brug af E-asylearn som opkvalificeringsværktøj

Foreløbig har vi 14 forskellige brancherettede kurser, som er tilknyttet vores læringsplatform, E-asylearn. Det er kurser, der er målrettet brancher, hvor der for manges vedkommende er arbejdskraftsmangel. Fordelen ved vores læringsplatform er, at det er en hurtig måde at få opkvalificeret integrationsborgere og tosprogede på. Formålet med E-asylearn er, at brugeren hurtigt bliver opkvalificeret inden for en eller flere brancher efter eget valg og i forhold til brugerens kvalifikationer og kompetencer.

E-asylearn er ment som et værktøj, der skal gøre det lettere for brugeren at tilegne sig ny viden eller opdatere eksisterende viden inden for en bestemt branche. Samtidigt giver læringsplatformen brugeren mulighed for at træne det danske sprog, med en understøttende lydfunktion, der kan oversætte det danske sprog til brugerens modersmål.

Endelig er E-asylearn tilgængelig for mennesker, der er udfordret af dysleksi eller analfabetisme, da platformen gør brug af visuelt materiale i form af billeder og videoer, der skal gøre læringen mere tilgængelig, nemmere og sjovere.

 

Et forløb hos os gør opkvalificering og onboarding af nye medarbejdere lettere for din virksomhed

I et opkvalificerings- og onboardingforløb hos KHRS Academy sørger vi for at klæde nye medarbejder bedre på gennem teoretisk og praktisk opkvalificering.

Dette gøres gennem:

  • Afklaring af borgerens kompetencer og erfaringer i forhold til konkrete jobs og/eller brancher.
  • Introduktion til det danske arbejdsmarked, herunder hvad der typisk forventes af en medarbejder i en virksomhed.
  • Teoretisk opkvalificering via E-asylearn i forhold til specifikke brancher eller konkrete jobs.
  • Praktisk oplæring ude i virksomheden af vores tosprogede mentorer.
  • Løbende opfølgning på borgerens progression, hvor der tages højde for eventuelle udfordringer eller problematikker.
  • Under forløbet vil der, i samarbejdet med jobcenteret, være mulighed for at få tilknyttet en mentor, hvis opgave er at følge, støtte og motivere borgeren undervejs i forløbet, med henblik på fastholdelse.

Vores samarbejdspartnere