For virksomheder

For at sikre og evaluere borgerens progression vil der være systematisk og håndholdt opfølgning både under borgerens aktivitetsforløb samt efter borgerens opstart på arbejdspladsen.

For virksomheder

For at sikre og evaluere borgerens progression vil der være systematisk og håndholdt opfølgning både under borgerens aktivitetsforløb samt efter borgerens opstart på arbejdspladsen.

Hvorfor tage et socialt ansvar

Vi understøtter andre virksomheder, som vil være med til at tage et socialt ansvar og som ikke har erfaring med dette. Efter borgerens ansættelse vil vi stå til rådighed under ansættelsen og hjælpe med at løse eksisterende eller opståede problematikker, konflikter, misforståelser eller udfordringer, som står i vejen for fastholdelse af borgeren. Vi vil fungere som et mellemled og arbejde løsnings- og udviklingsorienteret med henblik på at hjælpe borgeren på rette vej. Vores fastholdelsesindsatser vil tage udgangspunkt i vores viden og erfaringer.

 

Borgeren bliver oplært teoretisk og praktisk i de regler, krav og forventninger, som virksomheder stiller til deres medarbejdere. Beskæftigelsesindsatsen skal styrke dem personligt og fagligt til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Placering af borgeren inden for branchen sker med afsæt i en forventningsafstemning under den indledende, kompetenceafklaringssamtale.

 

Fordelene ved løbende opfølgningssamtaler er, at de eventuelle problemer eller udfordringer borgeren eventuelt måtte have i begyndelsen af en ansættelse kan blive afdækket og løst. Vores udgangspunkt er, at vi gerne vil synliggøre for virksomheden, hvilke fordele og ressourcer virksomheden har af at ansætte en ny medarbejder.

 

Selvom det måske kræver en ekstra indsats i starten at ansætte en medarbejder med ikke vestlig baggrund, er det vores egen erfaring, at dem vi ansætter i KHRS eller hos vores samarbejdspartnere ofte ender med at blive stabile og langvarige ansættelsesforhold.

 

 

Hurtig og effektiv opkvalificering af integrationsborgere

Vores opkvalificering af nye medarbejdere via vores læringsplatform E-asylearn er typisk forløb af kortere varighed fra 2-12 uger, afhængig af borgerens tidligere erfaringer, kvalifikationer og ressourcer. Det betyder at virksomhederne hurtigt vil kunne få gavn af nye medarbejdere eller få opkvalificeret  eksisterende medarbejdere inden for en kort periode.

 

Ofte er vores forløb dog en kombination af teoretisk opkvalificering og praktisk oplæring ude i virksomheden. Derfor vil virksomheden ved ansættelse af nye medarbejdere ofte allerede have lært deres kommende medarbejder at kende i en forudgående virksomhedspraktik.

 

Fordelene ved brug af E-asylearn som opkvalificeringsværktøj

Foreløbig har vi 24 forskellige brancherettede kurser, som er tilknyttet vores læringsplatform E-asylearn. Det er kurser, der er målrettet brancher, hvor der for manges vedkommende er arbejdskraftmangel. Fordelen ved vores læringsplatform er, at det er en hurtig måde at få opkvalificeret integrationsborgere på.

Formålet med E-asylearn læringsplatformen er at brugeren hurtigt bliver opkvalificeret inden for et eller flere brancher efter eget valg og i forhold til brugerens kvalifikationer og kompetencer.

E-asylearn er ment som et værktøj, der skal gøre det lettere for brugeren at tilegne sig ny viden eller opdatere eksisterende viden inden for en bestemt branche. Samtidigt giver læringsplatformen brugeren mulighed for at træne det danske sprog, samtidigt med, at der er en understøttende lydfunktion, der kan oversætte det danske sprog til brugerens modersmål.

Endelig er E-asylearn platformen tilgængelig for mennesker, der er udfordret af dysleksi eller analfabetisme, da platformen gør brug af visuelt materiale i form af billeder og videoer, der skal gøre læringen mere tilgængelig, nemmere og sjovere.

 

 

 

KHRS Academy tager ansvar