Principper

I KHRS har vi en helhedsorienteret forståelse for de borgere, der indgår i vores forløb. Alle mennesker har potentiale. Det handler om at synliggøre dem for borgeren, for den fagprofessionelle og for omverdenen.

Principper

I KHRS har vi en helhedsorienteret forståelse for de borgere, der indgår i vores forløb. Alle mennesker har potentiale. Det handler om at synliggøre dem for borgeren, for den fagprofessionelle og for omverdenen.

Vi tror på, at

  • Diversitet og mangfoldighed beriger vores virksomhed

  • Alle mennesker har potentiale Det handler om at synliggøre dem for borgeren , for den fagprofessionelle og for omverdenen

  • Brobygning mellem kulturer kan bidrage til bedre integration

  • Forandringsprocesser kræver tålmodighed

  • Hvad der er særligt værdifuldt for den enkelte er en subjektiv vurdering og derfor bør en vurdering af hvad der er vigtigt for den enkelte ske i samarbejde med borgeren

  • Effektivitet og succesfulde resultater hænger sammen med meningsfulde brugeroplevelser

Vi mener, at

  • For at sikre et sundt arbejdsmiljø, skal mennesker møde hinanden i øjenhøjde

  • Borgeren skal vurderes ud fra en helhedsorienteret tilgang. Derfor må flere dele af borgernes livsvilkår og sammenhænge udforskes og forstås

  • Bæredygtighed bør tænkes strategisk ind og kan være til fordel for alle parter

  • Uddannelse er afgørende i forhold til udvikling af personlige, sproglige og faglige kompetencer

Vores samarbejdspartnere