Principper

I KHRS har vi en helhedsorienteret forståelse af de borgere, der indgår i vores forløb. Alle mennesker kommer med potentialer. Det handler om at arbejde med disse og synliggøre dem for borgeren, for den fagprofessionelle og for omverdenen.

Principper

I KHRS har vi en helhedsorienteret forståelse af de borgere, der indgår i vores forløb. Alle mennesker kommer med potentialer. Det handler om at arbejde med disse og synliggøre dem for borgeren, for den fagprofessionelle og for omverdenen.

Vi tror på, at

  • Diversitet og mangfoldighed beriger vores virksomhed

  • Alle mennesker kommer med potentialer. Det handler om at arbejde med disse og fremhæve dem for borgeren , for den fagprofessionelle og for omverdenen.

  • At brobygning mellem kulturer kan bidrage til bedre integration

  • Forandringsprocesser kræver tålmodighed

  • Hvad der er særligt værdifuldt for den enkelte er en subjektiv vurdering og derfor bør en vurdering af hvad der er vigtigt for den enkelte ske i samarbejde med borgeren

  • Effektivitet og succesfulde resultater hænger sammen med meningsfulde brugeroplevelser.

Vi mener, at

  • For at sikre et sundt arbejdsmiljø, skal mennesker møde hinanden i øjenhøjde

  • Borgeren skal vurderes ud fra en helhedsorienteret tilgang og derfor må flere dele af borgernes livsvilkår og sammemhænge udforskes og forstås.

  • Bæredygtighed bør tænkes strategisk ind og kan være til fordel for alle parter.

  • Uddannelse ser vi som afgørende i forhold til udvikling af personlige, sproglige og faglige kompetencer.

KHRS Academy tager ansvar