Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tyrkisk og somalisk.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tyrkisk og somalisk.

Hospitals- og plejehjemshygiejne

Kurset giver en grundig indføring i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Kurset indledes med hvad du skal være opmærksom på, inden du påbegynder dit rengøringsarbejde.

 

Herunder:

 • Personlig hygiejne
 • Korrekt håndvask
 • Håndtering af rengøringsudstyr og hvilke elementer et rengøringsrum skal have

 

Kursisten introduceres til begrebet risikopunkter, som er punkter i et rum, der kræver særlig rengøring eller man skal være opmærksom på under rengøring. Her skelnes der mellem rum, hvor patienter opholder sig eller behandles og risikopunkter i rum uden patienter.

 

Hernæst introduceres kursisten til inddeling og vurdering af forskellige typer af snavs, hvor meget snavs og hvilke typer af snavs, der må være i et rum eller ikke være i et rum efter endt rengøring. Her skelnes igen mellem rum med patienter og rum uden patienter, der typisk har en mindre restriktiv rengøringsstandard i forhold til rum, hvor patienter opholder sig eller behandles.

 

Kursisten introduceres derefter til hvordan man udfører selve rengøringen. Herunder i hvilken rækkefølge den skal foretages.

Der er 4 forskellige rengøringsmetoder, der kan anvendes, og kursisten lærer hvilken metode der skal bruges i et rum med patienter.

Anvendelsen af henholdsvis tørre og våde klude, hvornår man skal bruge hvilke klude, en kombination af forskellige klude og hvornår de skal skiftes.

 

Endelig introduceres kursisten til hvordan man desinfiserer overflader på en korrekt måde.

 

Til slut i kurset er der nogle øvelser, hvor kursisten kan teste sin viden om indholdet i kurset. Kursisten kan afslutte kurset med at tage en afsluttende prøve.

 

Kurset er opbygget som en kombination af tekst, mundtlige introduktioner og instruktioner, samt visuelle og interaktive øvelser undervejs, hvor kursisten kan få mere information eller teste sin viden og forståelse af emnerne, der gennemgås under kurset.

Kurset indeholder:

Øvelser og puslespil

Puslespil med tekst 15 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 1-5 dage
Niveau 2: 2-3 dage
Niveau 3: 1-2 dage

Formål

Ved afslutning af kurset forventes det, at kursisten er i stand til at:

 • Forebygge, at smittespredning minimeres
 • Planlægge arbejdet ud fra gældende standarder om rengøring og hygiejne på hospitaler, herunder:
  • På en sengeafdeling
 • Ved rengøring af særlige behandlingsrum, herunder:
  • Operationsstuer
  • Undersøgelsesrum
  • Isolationsstuer

Kurset sigter specielt på målgruppen, der ønsker at arbejde med rengøring på et sygehus eller i pleje- og omsorgssektoren.

Kurset er særligt egnet til den målgruppe, der er kursister i KHRS Academy, da kurset i høj grad bygger på mundtlige og visuelle instruktioner, der gør indlæringen tilgængelig og mere forståelig, selvom man har læse-, skrive- eller sprogvankeligheder.

 

Kursisten bliver i stand til at varetage basale sundheds- og sygeplejeopgaver på forskellige arbejdspladser, såsom plejehjem og hospitaler. Kursisten kan efter deltagelse i kurset fungere som ufaglært social- og sundheds medhjælper med en grundlæggende forståelse for typen af opgaver og dialogen med mennesker, på eksempelvis et plejehjem.

Vores samarbejdspartnere