Meningsfuld e-læring

 

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

 

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

PH-værdi

Med afsæt i rengøringsmidler, kemikaliers anvendelse og overfladebehandling, får kursisten en grundig indføring i hvad PH-værdi dækker over, hvordan man finder frem til værdien og hvorfor det er så afgørende at kende denne indenfor rengøringsfaget.

Ud fra PH-værdien og kategoriseringen af kemikalier, som enten gruppen af basiske, sure eller neutrale midler, bliver kursisten i stand til selvstændigt at kunne vurdere hvilke værnemidler, der er nødvendige for at undgå udviklingen af eksem og/eller åndedrætsbesvær.

 


Kurset indeholder:

Single choice: 25 øvelser
Multiple choice: 25 øvelser
Puslespil med tekst: 13 øvelser
Puslespil med billeder: 17 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 3-4 dage
Niveau 2: 2 dage
Niveau 3: 1-2 dage

Formål

Med øje for egen og andres sikkerhed bliver kursisten i stand til selvstændigt at vurdere, hvilke kemikalier, der passer til bestemte snavstyper og hvor høj eller lav en værdi midlet har, i forhold til PH-skalaen.

Ligesom kurset i dosering af rengøringsmidler, er kurset i PH værdier også relevant i forhold til de af vores kursister, der kommer til at arbejde med rengøring. Både med tanke på medarbejderens egen sikkerhed, så de undgår ulykker og skader, men også i forhold til andres sikkerhed, da forkerte blandinger kan være potentielt sundhedsskadelige eller udgøre en fare.

Vores samarbejdspartnere