Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Ergonomi

Kurset henvender sig til langtidsledige, flygtninge, familiesammenførte, kontanthjælpsmodtagere, faglærte og ufaglærte.

Kursusbeskrivelse

Kurset fremmer forståelsen af, at hastighed ikke skal være på bekostning af fysisk velvære og, at hastighed og præcision kan gå hånd i hånd med ergonomi.

På kurset lærer kursisten:

  • Udførsel af forskellige rengøringsopgaver på den mest korrekte og skånsomme måde.
  • Korrekte arbejdsstillinger og grundprincipper i forhold til forskellige opgaver, så man skåner ryggen eller knæene mest muligt.
  • Brug af aflastende redskaber, som for eksempel forskellige typer af mobber, til forskellige formål og forskellige typer af klude til forskellige overflader.
  • Hvordan man bruger en støvsuger korrekt.
  • Hvordan man løfter korrekt og undgår tunge og gentagne løft.

 


Kurset indeholder:

Single choice: 33 øvelser
Multiple choice: 28 øvelser
Puslespil med tekst: 42 øvelser
Puslespil med billeder: 15 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 2 dage
Niveau 2: 1 dag
Niveau 3: 1/2-1 dag

Formål

Med afsæt i gældende anbefalinger om hensigtsmæssige arbejdsstillinger opnår kursisten en grundindsigt i ergonomiske principper og arbejdsteknikker, der forebygger nedslidning og arbejdsskader.

Ved afslutningen af kurset er der en forventning om, at kursisten kan foretage de rigtige valg og variere arbejdsstillinger  i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i deres daglige arbejde, herunder inddrage relevante teknikker i forhold til arbejdssituationen, samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og øge velvære.

Kurset er relevant for alle vores kursister, men sigter på kursister, der gerne vil arbejde med rengøring eller indenfor sundheds- og omsorgssektoren. En del af et godt arbejdsmiljø er også, at vores kursister og kommende medarbejdere lærer om korrekte arbejdsstillinger og hvordan man undgår nedslidning og skader.

Vores samarbejdspartnere