For borgere

KHRS tilbyder forskellige forløb for at hjælpe med at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse. Vi skræddersyr et aktivitetsforløb, som iværksættes ud fra en faglig vurdering med udgangspunkt i menneskets udfordring og situation.

For borgere

KHRS tilbyder forskellige forløb for at hjælpe med at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse. Vi skræddersyr et aktivitetsforløb, som iværksættes ud fra en faglig vurdering med udgangspunkt i menneskets udfordring og situation.

Vi tilbyder dig forskellige forløb for at hjælpe dig i at opnå enten afklaring, beskæftigelse, praktik eller uddannelse.

 

Den helhedsorienterede tilgang, som i arbejdet med dig, skal sikre, at du oplever en faglig samt personlig udvikling. Vores fokus vil være identificering og afklaring af kvalifikationer, behov, udfordringer samt arbejdserfaring.

 

Det langsigtede mål er at styrke fastholdelsen af dig gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Indsatsen muliggør, at du afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat, kommer i uddannelse og/eller klædt på til at varetage ordinære lønnede timer. Under forløbet vil der også blive lavet en vurdering af din sundhedstilstand, og om du evt. kan tilkendes førtidspension eller fleksjob.

 

Herefter tilrettelægges et aktivitetsforløb, som skal iværksættes ud fra en faglig vurdering, hvor planlægningen og implementeringen af aktivitetsforløbet tager udgangspunkt i din udfordring og situation.

Vi tror på, at

  • Kompetence og ressourceafklaring

  • Opkvalificering

  • Praktik

  • Mentor

  • Uddannelsesordning

  • MentJobsøgning og udarbejdelse af CV

  • Branchedansk

  • Motivation til udvikling

  • Coaching

Vi tilknytter en fast kontaktperson til dig gennem hele forløbet. Vi sørger for at lave en håndholdt indsats, hvor du vil opleve, at der bliver taget hånd om dig. Vi hjælper dig med evt. problematikker, såedes at der under den indledende screening opbygges en tillidsfuld relation.

Forløbet har til formål at forberede og understøtte borgerne til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Den helhedsorienterede tilgang, som i arbejdet med målgruppen er udgangspunktet skal sikre, at målgruppen oplever faglig og personlig understøttelse under deres udviklingsrejse. Det langsigtede mål er her at styrke fastholdelsen hos borgeren gennem en anerkendende og motiverende tilgang. Udover at indsatsen muliggør, at borgerne afslutningsvist enten tilbydes en ansættelse, bliver jobparat, kommer i uddannelse og/eller blot klædt på til at besidde ordinær lønnede timer på det danske arbejdsmarked, kan forløbet føre til en afklaring om borgerens tilstand, eks. førtidspension eller fleksjob. I tilfælde af ændringer i borgerens deltagelse, justeres og tilpasses aktivitetsforløbet af hensyn til borgerens tilrettelæggelse af øvrige aktiviteter, såsom sprogskole, virksomhedsplacering, behandling i sundhedssektoren, ordinært arbejde etc.
Indsatsforløbet tager udgangspunkt i de enkelte borgers ressourcer og kompetencer og understøtter behovet for at arbejde med en helhedsorienteret indsats. Herefter bliver en uddybende individuel screeningssamtale afholdt med borgeren for bedre at vurdere den helhedsorienterede indsats i forhold til psykiske og fysiske udfordringer etc., Det primære formål er at synliggøre borgerens ressourcer og kompetencer, skabe eller øge arbejdstilknytning og styrke fastholdelsen gennem enten virksomhedspraktik, uddannelsesforløb, småjobs eller anden aktivitet.
Indsatsen er målrettet borgere med forskellige støttebehov som resultat af enten sproglige, fysiske og/eller sociale udfordringer, der er en hæmsko på deres vej til beskæftigelse. Med et holistisk udgangspunkt for styrket integration, ser vi, at sociale, følelsesmæssige og læringsmæssige vanskeligheder bedst kan imødegås med afsæt i borgerens eget tempo, behov og forudsætninger. For at understøtte udviklingen og sikre stabilitet og kontinuitet under forløbet, tildeles hver borger én fast kontaktperson.
Indsatsen retter sig mod at identificere og afklare borgerens kvalifikationer, ønsker, behov, udfordringer og synliggøre muligheder. Da vores opfattelse er, at en erhvervskompetencegivende uddannelse eller et erhvervsrettet opkvalificeringsforløb, sikrer bedre jobmuligheder og bidrager til flere jobåbninger, vil det primære fokus være at motivere borgeren til at tage ejerskab over eget liv og at styrke sine levevilkår gennem bl.a. uddannelse.

KHRS Academy tager ansvar