Formålet med kurset

Kurset er i høj grad en hjælp til selvhjælp. Kursisten skulle derfor efter kursets afslutning selv være i stand til løse en given konflikt på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter i konflikten, og have fået nogle værktøjer til at håndtere en given konflikt, ved at kommunikere på den rigtige måde i forhold til modparten i konflikten.

Formålet med kurset er også at hindre at konflikter opstår på arbejdspladsen, eller at forhindre at en konflikt eskalerer og ender ud i mobning eller chikane af en modpart i konflikten.

Formålet med kurset

Kurset er i høj grad en hjælp til selvhjælp. Kursisten skulle derfor efter kursets afslutning selv være i stand til løse en given konflikt på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter i konflikten, og have fået nogle værktøjer til at håndtere en given konflikt, ved at kommunikere på den rigtige måde i forhold til modparten i konflikten.

Formålet med kurset er også at hindre at konflikter opstår på arbejdspladsen, eller at forhindre at en konflikt eskalerer og ender ud i mobning eller chikane af en modpart i konflikten.

Kursusbeskrivelse

Kurset giver en introduktion til konflikter og hvorledes man imødegår dem.
Hvordan og hvorfor opstår en konflikt og hvad kan man selv gøre for at forhindre, at en potentiel konflikt opstår og hvad kan man gøre for, at en eksisterende konflikt optrappes.

Her er kommunikation og måden vi kommunikerer på, et vigtigt redskab til at undgå konflikter. Det gælder både det verbale og nonverbale. Den verbale kommunikation inkluderer hvad vi siger til hinanden og hvorpå vi omtaler andre, mens det nonverbale sprog dækker over vores kropssprog, der bl.a. kan være imødekommende eller lukket.

Selvom kurset er en teoretisk indføring i kommunikation og konflikthåndtering, gives der undervejs i kurset råd og vejledninger til hvad man selv kan gøre for at forhindre eller optrappe en konflikt.

Vores samarbejdspartnere