Kursusbeskrivelse

Kurset giver en introduktion til konflikter og hvorledes man imødegår dem.
Hvordan og hvorfor opstår en konflikt og hvad kan man selv gøre for at forhindre, at en potentiel konflikt opstår og hvad kan man gøre for at en eksisterende konflikt optrappes.

Her er kommunikation eller den måde vi kommunikerer til hinanden på et vigtigt redskab til at undgå konflikter. Det gælder både det verbale- altså det vi siger til hinanden eller den måde vi omtaler andre på og det nonverbale- altså vores kropssprog og den måde rent kropsligt signalerer noget til andre personer enten ved at være imødekommende eller lukkede i vores kropssprog.

Selvom kurset er en teoretisk indføring i kommunikation og konflikthåndtering, gives der undervejs i kurset råd og vejledninger til hvad man selv kan gøre for at forhindre eller optrappe en konflikt.

Formålet med kurset
Kurset er i høj grad en hjælp til selvhjælp. Kursisten skulle derfor efter kursets afslutning selv være i stand til løse en given konflikt på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter i konflikten, og have fået nogle værktøjer til at håndtere en given konflikt, ved at kommunikere på den rigtige måde i forhold til modparten i konflikten.

Formålet med kurset er også at hindre at konflikter opstår på arbejdspladsen, eller at forhindre at en konflikt eskalerer og ender ud i mobning eller chikane af en modpart i konflikten.

Kursusbeskrivelse

Kurset giver en introduktion til konflikter og hvorledes man imødegår dem.
Hvordan og hvorfor opstår en konflikt og hvad kan man selv gøre for at forhindre, at en potentiel konflikt opstår og hvad kan man gøre for at en eksisterende konflikt optrappes.

Her er kommunikation eller den måde vi kommunikerer til hinanden på et vigtigt redskab til at undgå konflikter. Det gælder både det verbale- altså det vi siger til hinanden eller den måde vi omtaler andre på og det nonverbale- altså vores kropssprog og den måde rent kropsligt signalerer noget til andre personer enten ved at være imødekommende eller lukkede i vores kropssprog.

Selvom kurset er en teoretisk indføring i kommunikation og konflikthåndtering, gives der undervejs i kurset råd og vejledninger til hvad man selv kan gøre for at forhindre eller optrappe en konflikt.

Formålet med kurset
Kurset er i høj grad en hjælp til selvhjælp. Kursisten skulle derfor efter kursets afslutning selv være i stand til løse en given konflikt på den mest hensigtsmæssige måde for begge parter i konflikten, og have fået nogle værktøjer til at håndtere en given konflikt, ved at kommunikere på den rigtige måde i forhold til modparten i konflikten.

Formålet med kurset er også at hindre at konflikter opstår på arbejdspladsen, eller at forhindre at en konflikt eskalerer og ender ud i mobning eller chikane af en modpart i konflikten.

Vores samarbejdspartnere