Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, urdu og somalisk.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, urdu og somalisk.

Værnemidler

Deltageren bliver præsenteret for, og opnår kendskab til, anvendelse af udvalgte værnemidler. I løbet af kurset bliver deltageren præsenteret for forskellige typer af værnemidler, deres funktion og hvordan de beskytter brugeren. Der redegøres for, hvilke arbejdsforhold forskellige typer af værnemidler er nødvendige og påkrævede for at beskytte brugeren bedst muligt, for på den måde at minimere risikoen for potentielle uheld og skader.


Kurset indeholder:

Single choice: 24 øvelser
Multiple choice: 28 øvelser
Puslespil med tekst: 32 øvelser
Puslespil med billeder: 10 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 2 dage
Niveau 2: 1 dag
Niveau 3: 1/2 dag

Formål

Deltageren opnår praktisk og teoretisk viden, og vil efter afsluttet forløb være klædt på til velovervejet at kunne træffe sikkerhedsmæssige beslutninger, samt i praksis anvende værnemidler ud fra gældende anbefalinger.

Vores samarbejdspartnere