Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Grundlæggende rengøringshygiejne

Kursisten kan udføre og varetage daglig rengøring, og får en mere indgående forståelse for potentielle veje til smittespredning og hvordan dette forebygges gennem hygiejniske hensyn.

Kurset har relevans i forhold til de fleste af vores kursister, hvad enten de satser på et job indenfor rengøring, køkken, housekeeping eller lign.

Kurset indeholder:

Single choice 29 øvelser
Multi choice 14 øvelser
Puslespil med billeder 18 øvelser
Puslespil med tekst 23 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 2 dage
Niveau 2: 1/2 dag
Niveau 3:  1/2 dag

Kursusbeskrivelse

Deltageren får et grundkendskab til bakterier, smittefarer og konsekvenser forbundet med henholdsvis gode og dårlige hygiejniske forhold. Deltageren vil efter endt forløb formå at skabe og opretholde gode hygiejniske forhold og tage forbehold for dette i sit daglige arbejde. Derudover vil der være en introduktion til redskaber samt håndtering af disse, som lever op til servicebranchens hygiejnekrav og hygiejnestandarder. Deltageren bliver desuden introduceret til egenkontrol og til procedurer vedrørende dette.

Mål og forventninger

Efter afslutning af kurset forventes det, at kursisten har opnået en basisviden om mikroorganismer og smitteveje, og med denne viden kan:

 • Tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringsarbejdet, herunder:
  • Rengøringsrækkefølgen
  • Tage hygiejniske hensyn i selve rengøringsarbejdet
  • Genkende berøringspunkter
  • Forebygge smittespredning
  • Udøve god personlig hygiejne

Vores samarbejdspartnere