Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, tyrkisk og urdu.

 

 

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, tyrkisk og urdu.

 

 

Housekeeping

Undervisningen sikrer, at deltageren opnår arbejdsrutiner, der gør dem i stand til at varetage arbejdsopgaver inden for housekeeping ud fra en fastsat tidsramme, uden at gå på kompromis med ergonomiske principper.

Kurset indeholder:

Single choice 9 øvelser
Multi choice 8 øvelser
Puslespil med billeder 4 øvelser
Puslespil med tekst 4 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 2 dage
Niveau 2: 1 dag
Niveau 3: 1/2-1 dag

Kursusbeskrivelse

Kurset er tilrettelagt således, at deltageren opnår en grundlæggende viden om rengøringsfaget, både i teori og praksis. Der vil blive undervist i udvælgelse og brug af rengøringsmidler, klargøring af hotelsenge og badeværelser, samt teknikker til at opnå et ensartet og professionelt resultat, som lever op til servicebranchens standard.

Vores samarbejdspartnere