Projekter

 

 

Som en etableret aktør tager vi ansvar ved at skabe og igangsætte forandring, der er med til at gøre en forskel. Vi støtter op om FNs 17 verdensmål og søger aktivt at implementere seks af disse i vores praksis.

 

Projekter

 

 

Som en etableret aktør tager vi ansvar ved at skabe og igangsætte forandring, der er med til at gøre en forskel. Vi støtter op om FNs 17 verdensmål og søger aktivt at implementere seks af disse i vores praksis.

 

 

 

Vi stræber efter at hjælpe udsatte borgere og integrationsborgere med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, samt at indgå socialt på tværs af netværk. Det er vores drivkraft – og det går vi ikke på kompromis med. Vores historik med vellykkede projekter og resultater har inspireret os til at videregive vores metodiske værktøjer, redskaber og erfaringer til en styrket beskæftigelsesfremmende integrationsindsats.

 

Tætte samarbejder med virksomheder, jobcentre, kommuner og andre aktører har været med til at sætte fokus på integrationsindsatsen på arbejdsmarkedet for at skabe forandring, bedre vilkår og flere muligheder for integrations- og tosprogede borgere.

 

Som en stor del af vores indsats inkorporerer vi dagligt FN’s Verdensmål i vores virksomhedskultur og i vores projekter. Dette kan bl.a. ses i dét vi beskæftiger os med:

• At sætte fokus på uddannelse og opkvalificering til både kvinder og mænd.
• At få indvandrerkvinder trygt og sikkert ud på arbejdsmarkedet.
• Social ansvarlighed med henblik på, at få flere borgere på kanten eller udenfor arbejdsmarkedet i ordinære jobs.
• At skabe økonomisk vækst både for borgeren og for samfundet.
• At øge opfattelsen af involvering og at etablere et solidt netværk.

 

Du kan læse mere om vores værdigrundlag samt hvordan vi aktivt inkorporerer FNs Verdensmål.

Vores samarbejdspartnere