Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, tyrkisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, engelsk, ukrainsk, tyrkisk og urdu.

Fødevarehygiejne

Kurset er udarbejdet efter gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne. Kurset introducerer kursisten i:

• Egenkontrol

• Personlig hygiejne

• Rengøring og desinfektion

• Hvordan man undgår at sprede bakterier

• Nedkøling af fødevarer

• Køleopbevaring af fødevarer

• Temperatur ved varmebehandling af fødevarer

• Varmholdning af fødevarer


Kurset indeholder:

Single choice: 25 øvelser
Multiple choice: 19 øvelser
Puslespil med tekst: 13 øvelser
Puslespil med billeder: 12 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 4 dage
Niveau 2: 2 dage
Niveau 3: 1 dag

Formål

Kursisten opnår grundlæggende færdigheder i korrekt fødevarehåndtering, hygiejne og fødevaresikkerhed og lærer således bl.a. at opbevare og opvarme fødevarer på en måde, der modarbejder mikroorganismers vækstbetingelser.

Kurset har relevans i forhold til de af vores kursister, der gerne vil arbejde i et køkken eller i restaurationsbranchen i det hele taget.

Her er en grundlæggende viden om fødevaresikkerhed og en korrekt håndtering af fødevarer, samt en god personlig hygiejne en nødvendighed for at forhindre, at de selv eller dem, der indtager de tilberedte fødevarer, undgår at blive syge.

Vores samarbejdspartnere