Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Arbejdsmarked og digitalisering

Kursisten vil blive introduceret til et grundlæggende kendskab til digitale platforme og lære at navigere i disse. Herunder, hvordan deltageren bruger digitale platforme til at kommunikere med myndigheder, og om hvordan adgangen til personlige oplysninger, som løn, skat, sundhed mv. er tilgængelige digitalt. Derudover vil deltageren lære at anvende MitID samt i hvilken forbindelse det anvendes.


Kurset indeholder:

Single choice: 25 øvelser
Multiple choice: 20 øvelser
Puslespil med tekst: 7 øvelser
Puslespil med billeder: 9 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 3 dage
Niveau 2: 1 dag
Niveau 3:  1/2 dag

Formål

Kursisten opnår digitale færdigheder og opbygger et basalt kendskab til digitale platforme og lærer at navigere i disse. Der lægges et særlig fokus på, at kursisten efter afsluttet forløb kan navigere ubesværet i e-Boks.

Kurset er relevant for alle vores kursister, da det danske samfund er et af de mest digitaliserede samfund i verden, hvorfor al kommunikation mellem borgere og myndigheder foregår digitalt eller via digitale selvbetjeningsløsninger. Derfor er det vigtigt, at vores kursister opnår en basal digital forståelse. For nogle af vores kursister, der har sprogvanskeligheder eller er ordblinde, vil vort digitaliserede samfund være en stor udfordring. På den anden side, er det en udvikling, der er kommet for at blive og for de ordblinde eller analfabeter vil det måske i sidste ende være en fordel at kunne begå sig i en digital verden, da denne også gør det muligt f.eks. at få oplæst eller oversat en tekst.

Vores samarbejdspartnere