Virksomhedskultur

Vores virksomhedskultur er limen, der binder vores organisation sammen. I KHRS Academy er virksomhedskultur mere end bare en god stemning på arbejdspladsen. Det er en ægte forbindelse mellem os mennesker, som arbejder sammen.

Virksomhedskultur

Vores virksomhedskultur er limen, der binder vores organisation sammen. I KHRS Academy er virksomhedskultur mere end bare en god stemning på arbejdspladsen. Det er en ægte forbindelse mellem os mennesker, som arbejder sammen.

I 2006 udvidede vi vores eksistensgrundlag og sigtede mod for alvor at få implementeret vores mærkesager og CSR-politik i vores virksomhedspraksis. Vi har siden haft et skærpet fokus på at løfte integrationen ved at agere som en bevidst aktør og inspirationskilde og arbejde på at udvide vores netværk og relationer. Målgruppen for de forskellige projekter har blandt andre været ressourcesvage borgere med sprogbarrierer, manglende arbejdsidentitet, fysiske eller psykiske udfordringer, manglende motivation etc., Vi har gennem mange års erfaring med beskæftigelsesfremmende projekter opnået et indgående kendskab til, hvordan kulturforskelle og sprogbarrierer håndteres og hvilket løsningsforslag, der er bedst i forhold til den enkelte borgers situation.

I 2016 vandt vi den første Københavns Kommunes Erhvervspris i kategorien ”Miljø og socialt ansvar”, hvilket vi er utroligt stolte af. Dommerkomiteens begrundelse lød således:

”KHRS er en virksomhed, som har vist et imponerende socialt ansvar. Virksomheden har haft succes med at etablere arbejdspladser for personer langt fra arbejdsmarkedet, og har formået at skabe en stærk forretning samt en rummelig og mangfoldig arbejdsplads i København”.

Vores samarbejdspartnere