Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Meningsfuld e-læring

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på 11 forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tigrinsk, somalisk og urdu.

Dosering

Kurset introducerer kursisten i hvordan sikkerhedsdatablade skal aflæses og hvad de betyder for sammenhængen mellem målangivelser, brugen af værnemidler og miljøhensyn.

Kursisten lærer at dosere korrekt i forhold til materialer og overfladetyper således, at opløsningen med vand foretages ud fra de rette målangivelser og overdosering ikke finder sted. Kurset indeholder også elementer af værnemidler, ph-værdier og kemikalier.

Kurset indeholder:

Single choice 31 øvelser
Multi choice 19 øvelser
Puslespil med billeder 13 øvelser
Puslespil med tekst 28 øvelser

Estimeret tidsforbrug

Niveau 1: 4 dage
Niveau 2: 2 dage
Niveau 3: 1-2 dage

 

Formål

Som led i korrekt udførelse af rengøringsopgaver, kan kursisten aflæse kemikalier og dosere korrekt i forhold til materialer og overfladetyper.

Kurset har relevans i forhold til beskyttelse af miljøet, da rengøringsmidler og kemikalier aktuelt og potentielt udgør en forureningsrisiko af eks. grundvandet. Derfor er korrekt dosering og håndtering af rengøringsmidler og kemikalier vigtigt i forhold til at undgå forurening af miljøet.

Kurset er også relevant for vores medarbejdere af sikkerhedshensyn og for at imødegå potentielle ulykker og skader.

På lang sigt er kurset også relevant, da dagligt arbejde med kemikalier, eller en forkert blanding heraf, potentielt set kan være helbredskadeligt og, i værste fald, være direkte farligt.

Vores samarbejdspartnere