Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tyrkisk og somalisk.

Meningsfuld e-learning

E-asylearn er en vækstskabende og innovativ digital undervisningsplatform, der opkvalificerer ufaglærte og langtidsledige borgere.

 

Alle vores kurser udbydes på dansk med understøttelse på ni forskellige sprog, heriblandt arabisk, ukrainsk, engelsk, tyrkisk og somalisk.

Kursusbeskrivelse

Kurset giver en grundig indføring i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)

 

Kurset indledes med hvad du skal være opmærksom på inden du påbegynder dit rengøringsarbejde.

Herunder:

  • Personlig hygiejne
  • Korrekt håndvask
  • Håndtering af rengøringsudstyr og hvilke elementer et rengøringsrum skal have.

 

Kursisten introduceres til begrebet risikopunkter, som er punkter i et rum, der kræver særlig rengøring eller man skal være opmærksom på under rengøring. Her skelnes der mellem rum, hvor patienter opholder sig eller behandles og risikopunkter i rum uden patienter.

 

Hernæst introduceres kursisten til inddeling og vurdering af forskellige typer af snavs og hvor meget snavs og hvilke typer af snavs, der må være i et rum eller ikke være i et rum efter endt rengøring. Her skelnes igen mellem rum med patienter og rum uden patienter, der typisk har en mindre restriktiv rengøringsstandard i forhold til rum, hvor patienter opholder sig eller behandles.

 

Kursisten introduceres derefter til hvordan man udfører selve rengøringen. Herunder i hvilken rækkefølge den skal foretages.

De 4 forskellige rengøringsmetoder der kan anvendes, og hvilken metode der skal bruges i et rum med patienter.

Anvendelsen af henholdsvis tørre og våde klude, og hvornår man skal bruge hvilke klude eller en kombination af forskellige klude og hvornår de skal skiftes.

 

Endelig introduceres kursisten til hvordan man desinfiserer overflader på en korrekt måde.

 

Til slut i kurset er der nogle øvelser, hvor kursisten kan teste sin viden om indholdet i kurset. Kursisten kan afslutte kurset med at tage en afsluttende prøve.

 

Kurset er opbygget som en kombination af tekst, mundtlige introduktioner og instruktioner, samt visuelle og interaktive øvelser undervejs, hvor kursisten kan få mere information eller teste sin viden og forståelse af emnerne, der gennemgås under kurset.

Formål

Forebyggelse af sygdomme samt at smittespredning minimeres.

Kurset sigter specielt på målgruppen, der ønsker at arbejde med rengøring på et sygehus eller i pleje- og omsorgssektoren.

Kurset er særligt egnet til den målgruppe, der er kursister i KHRS Academy, da kurset i høj grad bygger på mundtlige og visuelle instruktioner, der gør indlæringen tilgængelig og mere forståelig, selvom man har læse, skrive eller sprogvankeligheder.

 

Kursisten bliver i stand til at varetage basale sundheds- og sygeplejeopgaver på forskellige arbejdspladser såsom plejehjem og hospitaler. Kursisten kan efter deltagelse i kurset fungere som ufaglært social- og sundheds medhjælper med en grundlæggende forståelse for typen af opgaver og dialogen med mennesker på eksempelvis et plejehjem.

KHRS Academy tager ansvar