KHRS Academy

Vi hjælper mennesker UD af systemet og IND på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og kompetenceudvikling

Hos KHRS Academy skaber vi brobygning mellem integrationsborgere og arbejdsmarkedet og understøtter borgeren under alle faser i sin udvekslingsrejse. Vores fundament har siden 1981 bygget på en inkluderende og mangfoldig kultur, der i dag rummer mere end 67 forskellige nationaliteter. Vi er altså skabt af et multikulturelt dna og ser dette som kompetencegivende i forhold til at rekruttere, opkvalificere og udvikle integrationsborgere.

 

Kendskabet til sprog og interkulturel forståelse er en af nøglerne til de succesfulde integration- og beskæftigelsesfremmende projekter, som vi de seneste 16 år i samarbejde med kommuner, jobcentre, styrelser, virksomheder og politikere, har været med til at skabe.

 

De borgere som vi hjælper ud på det danske arbejdsmarked og integrerer i samfundet er primært personer med ikke-vestlig baggrund. De kan være kommet til Danmark som flygtninge eller er herboende indvandrere, som har boet i Danmark i mange år, men som grundet sproglige, helbredsmæssige eller kulturelle barrierer og et manglende kendskab til det danske arbejdsmarked, har udfordringer med at blive en del af arbejdsmarkedet og det danske samfund i det hele taget.

 

Arbejdsmarked og digitalisering

Deltageren vil blive introduceret til et grundlæggende kendskab til digitale platforme og lære at navigere i disse.

LÆS MERE

Insta 800

Insta 800 er en standard, der anvendes til at fastlægge og sikre kvaliteten af rengøring Standarden bruges til at vurdere rengøringskvalitet og planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag.

LÆS MERE

Pelejehjems- og hospitalshygiejne

Kurset giver en grundig indføring i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

LÆS MERE

Dosering

Kurset indfører kursisten i, hvordan sikkerhedsdatablade skal aflæses og hvad de betyder for sammenhængen mellem målangivelser samt brugen af værnemidler og miljøhensyn.

LÆS MERE

Vores medarbejdere afspejler virksomhedskulturen, udtrykker visionen for fremtiden og understreger de værdier, der udgør grundlaget for vores fælles organisatoriske virke. Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikling med mennesket i centrum. Vi tror på , at når du som menneske er den bedste udgave af dig selv, er motiveret og i balance, så er alt muligt.

Få fodfæste på arbejdsmarkedet

Projekt "Gribskovmodellen point 44"

I Sverige tilsvarende projekt ”Integration i Sommenbygd”. Idéen om at undervise og opkvalificere startede allerede i 2006.

LÆS MERE
Projekt "Virksomhedscenter"

Projektet kom til verden i 2008 i samarbejde med Københavns Kommune, og har eksisteret i 4 år.

LÆS MERE

KHRS Academy tager ansvar