Vi hjælper mennesker UD af systemet og IND på arbejdsmarkedet gennem opkvalificering og kompetenceudvikling

Hos KHRS Academy skaber vi brobygning mellem integrationsborgere og arbejdsmarkedet og understøtter borgeren under alle faser i sin udvekslingsrejse. Vores fundament har siden 1981 bygget på en inkluderende og mangfoldig kultur, der i dag rummer mere end 67 forskellige nationaliteter. Vi er altså skabt af et multikulturelt dna og ser dette som kompetencegivende i forhold til at rekruttere, opkvalificere og udvikle integrationsborgere.

 

Kendskabet til sprog og interkulturel forståelse er en af nøglerne til de succesfulde integration- og beskæftigelsesfremmende projekter, som vi de seneste 16 år i samarbejde med kommuner, jobcentre, styrelser, virksomheder og politikere, har været med til at skabe.

 

De borgere, som vi hjælper med at komme ind på det danske arbejdsmarked og integrere sig i samfundet, er primært mennesker med ikke-vestlig baggrund.De kan være kommet til Danmark som flygtninge eller være herboende indvandrere, som har boet i Danmark i mange år, men som på grund af sproglige, helbredsmæssige eller kulturelle barrierer og manglende kendskab til det danske arbejdsmarked har udfordringer med at blive en del af arbejdsmarkedet og det danske samfund som helhed.

 

Licens-pakken

Abonnér og vælg frit mellem vores opkvalificerende og brancherettede kurser tilknyttet E-asylearn.

LÆS MERE

4-ugers-forløb

Afklaring, opkvalificering og jobformidling i ét forløb på fire uger.

LÆS MERE

Fastholdelses- og mentorstøtte

Den systematiske opfølgning er at afgørende succeskriterie, når det kommer til forløb. Vi tilbyder derfor mentorstøtte á to timer.

LÆS MERE

2-ugers-forløb

Et kort og intenst forløb med afklaring, CV udarbejdelse og jobformidling til slut.

LÆS MERE

Vores medarbejdere afspejler virksomhedskulturen, udtrykker visionen for fremtiden og understreger de værdier, der udgør grundlaget for vores fælles organisatoriske virke. Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil udvikling med mennesket i centrum. Vi tror på , at når du som menneske er den bedste udgave af dig selv, er motiveret og i balance, så er alt muligt.

Få fodfæste på arbejdsmarkedet

Projekt "Gribskovmodellen point 44"

I Sverige tilsvarende projekt ”Integration i Sommenbygd”. Idéen om at undervise og opkvalificere startede allerede i 2006.

LÆS MERE
Projekt "Virksomhedscenter"

Projektet kom til verden i 2008 i samarbejde med Københavns Kommune, og har eksisteret i 4 år.

LÆS MERE

KHRS Academy tager ansvar