37 timers arbejdspligt – en ny arbejdslogik

37 timers arbejdspligt – en ny arbejdslogik

Regeringen er i september kommet med et udspil til en ny beskæftigelsesindsats for ikke- vestlige indvandrere hvor en 37 timers arbejdspligt skal få gruppen af ikke- vestlige indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

 

Målgruppen er borgere på SHO- ydelse (selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse), samt modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Kravet om aktiv deltagelse om ugen er en pligt. Dvs. overholder man ikke kravet om 37- timers arbejdspligt, bliver man skåret i sin ydelse.

 

Indsatsen vil primært bestå af nytteindsats hos en offentlig arbejdsgiver, hvor man kan blive sat til at renholde strande og skove, naturpleje på kommunale arealer, bekæmpelse af invasive arter, oprensning af grøfter, kratrydning o. lign.

 

De 37- timers arbejdspligt vil dog ikke være udelukkende nytteindsats, men vil blive kombineret med samtaler, danskundervisning, virksomhedspraktik og/eller ordinært arbejde.

 

Den mest succesrige aktivering af ikke- vestlige indvandrere, hvad enten der er tale om nytilkomne flygtninge eller langtidsledige har ofte vist sig at være en kombination af danskundervisning og virksomhedspraktik eller ordinær ansættelse.

 

Hvis regeringens udspil om en 37- timers arbejdspligt skal blive en succes, kræver det at virksomhederne tager deres del af ansvaret og hjælper denne gruppe ud på arbejdsmarkedet i form af virksomhedspraktik og ordinære ansættelser.

 

En anden forudsætning for succes er at forløbet tager højde for den enkelte borgers situation og tager hensyn til evt. sygdom, fysiske og psykiske tilstand, når der skal fastlægges et ugentligt timeantal.

 

I KHRS har vi gode erfaringer med en helhedsorienteret indsats, hvor kombinationen af undervisning, opkvalificering og oplæring i konkrete og fagspecifikke moduler, flytter gruppen af ikke vestlige indvandrere fra langtidsledighed til ordinære jobs.

 

E-asylearn en digital læringsplatform

KRHS Academy tilbyder et e-learningsforløb i 24 specifikke fagmoduler via appen E-asylearn, der gør det lettere for brugeren af appen at lære og gennemføre fagmodulerne, da de er oversat til otte forskellige sprog.

 

Læringsmodulerne er på dansk og brugeren har gennem modulerne mulighed for at lære dansk ved at få oversat de danske ord og fagtermer til sit modersmål. Appen giver også brugeren mulighed for at lære udtalelse af de danske ord. Endelig er appen tilpasset den enkelte brugers niveau og er anvendelig for ordblinde brugere. Hvert enkelt kursus kan deles op i flere afsnit, hvilket lydfunktionen er tilpasset efter, således at appen gør det nemmere for brugeren at navigere i kursets forløb.

 

Læring på en sjov måde 

Læringen er gjort mere pædagogisk, da modulerne er opbygget som små spil og quizzer, der gør det sjovere, lettere og styrker motivationen hos brugeren af appen til at gennemføre de enkelte kurser.

 

Der anvendes mutiplechoice tests, singlechoice tests, puzzlewords og puzzlecards, som pædagogiske redskaber til at hjælpe brugeren af appen med at forstå kursets indhold, ligesom der også indgår små introduktionsvideoer, der skal hjælpe med at visualisere vigtige emner og pointer undervejs i kurset.

 

 

For at opsummere: 

Såfremt regeringens udspil om en 37-timers arbejdspligt skal være succesfuld, er vores anbefaling, at:

 

  • Forløbet så vidt muligt tilrettelægges med afsæt i den enkeltes forudsætninger og ambitioner
  • Fagtermer understøttes eventuelt på modersmål, så borgeren får det optimale udbytte af sprogundervisningen
  • Tilrettelæggelsen af indsats/virksomhedspraktik/opkvalificeringsforløb er så fagspecifik som muligt og får borgeren tættere på arbejdsmarkedet

 

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vores samarbejdspartnere